19 жовтня 2017

Про потрібність непотрібних знань. Виступ О.В. Антонюк на Загальних зборах НАН України

На початку січня цього року в журналі Nature вийшла стаття президента Фонду Александра фон Гумбольдта професора хімії Технічного університету м. Берлін Гельмута Шварца (Helmut Schwarz) під назвою «Про потрібність непотрібних знань» (On the usefulness of useless knowledge). У ній він розмірковує про те, як генеруються нові знання і чи можна підходити до фун- даментальних досліджень з мірилом їх практичної корисності. Ця публікація свідчить про те, що проблеми, які стоять сьогод- ні перед українською фундаментальною наукою, багато в чому подібні до актуальних питань, що нині активно дискутуються у світовому науковому середовищі. ...

Антонюк О. В. Про потрібність непотрібних знань. Вісн. НАН України, 2017, № 5