Імплементація Закону України про науку

Етапи процесу імплементації ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність»

1. Видано Постанову Кабінету Міністрів України про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

2. Утворено Національний фонд досліджень , який функціонує згідно наступних положень:

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду досліджень України

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності Національного фонду досліджень України

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Стаття 52. Органи управління Національного фонду досліджень України:

  • Наглядова рада Фонду (Наглядовою радою Фонду є Науковий комітет)

  • Наукова рада Фонду

  • Голова Фонду

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду досліджень України

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду досліджень України

Стаття 55. Голова Національного фонду досліджень України

3. Обрано склад робочого колегіального органу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій — Наукового комітету.