Гумбольдт-Колег «Хімія і життя». Полтава, Україна, 16-19 Травня, 2013.

Колег присвячений 150-річчю з дня народження всесвітньо відомого українського вченого Володимира Вернадського.

Хімія завжди була й залишається дуже важливою промисловою галуззю економіки України, що забезпечує суттєвий внесок до сукупного валового продукту та державного бюджету. Значна частина хімічної промисловості в Україні є крупнотонажною; технології та устаткування українських хімічних підприємств, у більшості випадків, є застарілими. З іншого боку, слід враховувати те, що Україна бачить своє майбутнє у тісній співпраці з Євросоюзом. З високою вірогідністю слід очікувати, що виробництво західноєвропейських хімічних концернів буде поступово переміщуватися на схід. Це автоматично означатиме появу в Україні нових хімічних технологій та значне зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях у галузі хімії.

В той же час, хімія – це наукова галузь, де українські вчені, незважаючи на економічну кризу та мізерне фінансування з державного бюджету, все ще мають високу конкурентоспроможність. Більшість відомих українських вчених-хіміків активно працюють як викладачі або наукові керівники аспірантів. Проте характерною особливістю хімічної науки в Україні та науки взагалі є її надзвичайно централізована структура, успадкована від колишнього Радянського Союзу. Найкрупніші дослідницькі інститути та наукові центри, як правило, розташовані у великих містах, таких як Київ або Харків. Наукові кадри також готують, головним чином, лише університети великих міст: Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська та Симферополя.

Інша частина українських університетів (так звані педагогічні університети) спеціалізуються в галузі педагогічної освіти за спеціальністю «учитель хімії в школі». Тому наукова складова освіти в таких вищих навчальних закладах, у тому числі в регіонах з добре розвинутою хімічною промисловістю, є значно нижчою. Такий штучний поділ в освітній галузі практично унеможливлює дослідницьку діяльність для багатьох обдарованих молодих хіміків.

Гумбольдтівський Колег «Хімія і Життя» проводиться у форматі наукової конференції. Його мета – пробуджувати у молодих учених інтерес до досліджень в хімії та інших галузях науки та спонукати їх до продовження освіти, навчаючись в аспірантурі у провідних українських та зарубіжних наукових центрах. З іншого боку, участь в конференції може допомогти їм знайти майбутніх наукових керівників серед гумбольтівських стипендіатів та гостей конференції. Це є освітньою метою Колегу.

Щоб забезпечити високий науковий рівень конференції, студенти та аспіранти будуть зараховуватися до числа учасників тільки після докладного вивчення тез їх доповідей та наукових публікацій або за умови наявності рекомендації щонайменш одного члена Українського Гумбольдт-клубу. Однак Колег надасть можливість ознайомити з їх повідомленнями та постерами відомих українських та іноземних експертів у різних галузях хімії, а самі молоді спеціалісти матимуть унікальну можливість дізнатися з перших рук та на найвищому рівні про новітні досягнення в світовій хімії, щоб краще уявляти своє наукове майбутнє. Це є науковою метою Колегу.

У зв’язку з цим, Фонд Александера фон Гумбольдта надає молодим ученим унікальну можливість для продовження на найвищому рівні їх досліджень в Німеччині. Після повернення додому вони, як викладачі та наукові керівники аспірантів, зможуть передати найсучасніші хімічні знання та досвід наступному поколінню студентів. Крім того, хімія – галузь, де українські лауреати гумбольдтівської стипендії кількісно є дуже добре представленими. Ось чому організатори Колегу вважають для себе популяризацію діяльності і дослідницьких програм Фонду Гумбольдта завданням, що заслуговує особливої уваги. Воно є надзвичайно важливим для тих регіонів України, де поки-що немає представництва Українського Гумбольдт-клубу, а про діяльність Фонду Александера фон Гумбольдта майже нічого не відомо.

Назва Колегу «Хімія і життя» є співзвучною з багатьма сферами людського життя, такими, наприклад, як виробництво продуктів харчування, добування мінералів та переробка сировини, екологія та захист довкілля, фармакологія та медицина. Слід зазначити, що хімія в колишніх радянських державах, через систематичне забруднення довкілля, на жаль, все ще має досить погану репутацію в Україні. Тому запропонована конференція ставить за мету популяризацію сучасної «зеленої» хімії, хімії майбутнього. Ця концепція співзвучна з глобальними гуманітарними ідеями Александера фон Гумбольдта та науковою спадщиною геніального вченого Володимира Вернадського, чий ювілей ми святкуватимемо в 2013 році і чий життєвий та творчий шлях був тісно пов'язаний з м. Полтава.

Головні наукові напрямки Колегу:

  1. органічна хімія та біохімія
  2. фізична, структурна та теоретична хімія
  3. неорганічна хімія та геохімія